Rožinio slėpinių kelias

Koordinatės: 54.840308, 24.566214
Guronys, Kaišiadorių raj.

2002 metais, popiežiui Jonui Pauliui II į rožinio maldą įtraukus dar vieną Šviesos slėpinių dalį, Guronių kaime, kardinolo Vincento Sladkevičiaus tėviškėje, buvo pradėtas kurti 10 ha dydžio sakralinis parkas – Rožinio slėpinių kelias. Šis išskirtinis objektas buvo pastatytas norint įamžinti Šventosios Romos Bažnyčios kardinolo, itin branginusio Rožinio maldą, atminimą. Šioje vietoje yra pastatytos penkios Rožinio slėpinių kelio koplytėlės su piešiniais, vaizduojančiais biblines scenas bei Lietuvos katalikų gyvenimo istorinius įvykius. Toje pačioje teritorijoje 2007 metais buvo įkurti ir rekolekcijų namai, kuriuose taip pat veikia rožinių bei memorialinė Vincento Sladkevičiaus ekspozicija. Parko teritorijoje yra archeologinis paminklas – Guronių alkakalnis.

2010 metais, viduryje koplytėlių sudaromo rato, buvo pastatyta Šv. Juozapo koplyčia, dedikuota Šv. Juozapui, Kaišiadorių vyskupijos globėjui. Koplyčioje kiekvieną trečiadienį švenčiama Eucharistija, o kiekvieną spalio mėnesio sekmadienį vyksta Rožančiaus slėpinių kelio pamaldos – rožančiaus malda, kartu apvaikščiojant rožančiaus slėpinių koplytėles.

Guronių Rožančiaus kelio įkūrėjas – Kaišiadorių vyskupas Juozapas Matulaitis, sakralinio parko projekto autorius – architektas Stasys Petrauskas, kūrinių autorius – dailininkas, skulptorius Antanas Kmieliauskas.